Fotenie rannej jógy v parku s Vladkou (@vladi.yoga)

Leto 2020, keď situácia s pandémiou bola priaznivejšia, sa v žilinských parkoch konali viaceré športové aktivity. Jednou znich bola aj ranná jóga v parku Ľudovíta Štúra (Bôrický park) a v Sade na Studničkách pri kaviarni Epika, v ktorej sa následne podávala kávička a pomarančový fresh. Počas jednej z týchto ranných jóg som inštruktorke Vladke (@vladi.yoga) urobila aj pár záberov na sociálne siete.